Tillidsrepræsentant kunne siges op pga. arbejdsmangel

18-01-2005
Afskedigelse/bortvisning

Opmanden lagde vægt på, at styrelsen havde foretaget en meget omhyggelig vurdering af samtlige relevante medarbejderes kvalifikationer, og ud fra bevisførelsen anså han det for godtgjort, at tillidsrepræsentantens kompentencer og kvalifikationer var på et markant lavere niveau end de øvrige medarbejderes.

Download sagen "Tillidsrepræsentant opsiges" som PDF