Afskedigelse af en medarbejder pga. besparelser var saglig, og høringen i forbindelse hermed var tilstrækkelig. Manglende partsaktindsigt ikke væsentlig i den konkrete sag

25-05-2005
Afskedigelse/bortvisning

Landsretten fandt ikke, at medarbejderens lange anciennitet burde være tillagt afgørende vægt frem for andre saglige kriterier. Endvidere fandt landsretten ikke, at den lange anciennitet stillede skærpede krav til den pligtmæssige begrundelse, der følger af forvaltningsloven § 19.

Download sagen "Afsked af medarbejder" som PDF