Specialarbejdere med uddannelse som ejendomsserviceassistent havde ud over den nye højere basisløn krav på hidtidige personlige tillæg uden modregning

18-03-2005
Løn

Opmanden fandt, at de specialarbejdere, som havde afsluttet uddannelsen som ejendomsserviceassistent, måttet anses for at fortsætte i deres hidtidige job.

Download sagen "Specialarbejdere med uddannelse" som PDF