Bachelor kunne ansættes som studentermedhjælp efter HK-overenskomsten

14-11-2005
Ansættelse

I en kendelse af 14. november 2005 har opmanden givet Finansministeriet medhold i, at en bachelor, som blev ansat som studentermedhjælp ved en statsinstitution, kunne ansættes i henhold til Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer i statens tjeneste.

Download sagen "Bachelor som student" som PDF