Ikke godtgjort, at der forelå forhold, der gjorde en medarbejder uegnet til hvervet som tillidsrepræsentant

29-11-2005
Tillidsrepræsentanter

En medarbejder ved CVU havde modtaget en advarsel, fordi den pågældende havde glemt at åbne og lukke dørene ved et arrangement på CVU'et. Advarslen blev givet, da det ikke var første gang, dette var sket, hvilket dog ikke fremgik af advarslen.

Download sagen "Medarbejder uegnet til tillidsrep" som PDF