Spørgsmål om aktuel pension til tjenestemand, der afskediges af en ham tilregnelig årsag

09-11-2005
Afskedigelse/bortvisning Pension

Medarbejderen var bortvis på grund af tjenesteforseelser, der bestod i privat kørsel i tjenestebil og uacceptabel adfærd i forbindelse med et færdseluheld i bilen.

Download sagen "Pension til tjenestemand" som PDF