• Sikkerhedsrepræsentant kunne afskediges pga. tvingende årsager

    Publiceret 30-12-2006
    Afskedigelse/bortvisning

    Opmanden fastslog, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at arbejdsgiverens økonomiske situation gjrode det nødvendigt at tilpasse de personalemæssige ressourcer, herunder ved afskedigels..

Søg i arkivet