Sikkerhedsrepræsentant kunne afskediges pga. tvingende årsager

30-12-2006
Afskedigelse/bortvisning

Opmanden fastslog, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at arbejdsgiverens økonomiske situation gjrode det nødvendigt at tilpasse de personalemæssige ressourcer, herunder ved afskedigelse af et antal medarbejdere.

Download sagen "Sikkerhedsrep afskediges tvingende årsager" som PDF