Honorering af nye eksamensformer

01-06-2006
Løn

Opmanden anførte, at der ikke var holdepunkter for at antage, at de nye eksamensformer havde været nævnt, endsige forhandlet ved overenskomstfornyelsen. De nye eksamensformer var derfor ikke omfattet af en generel akkord om grundtakst for mundtlige eksamener.

Download sagen "Honorering nye eksamensformer" som PDF