Spørgsmål om natpenge mv. indgår i rådighedsløn

07-06-2006
Løn

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tillæggene, bortset fra sejlpengene, blev udbetalt med grundlag i oplysningerne i vagtplanen, herunder også fravær på grund af f.eks. sygdom og ferie, at der således beløbmæssigt har været tale om tillæg af en vis fasthed.

Download sagen "Spørgsmål om natpenge" som PDF