Pensionsdækningsbidrag indgik ikke i beregningen af fratrædelsesgodtgørelse

08-03-2006
Afskedigelse/bortvisning Pension

Medarbejderen var ansat som funktionær i forsvaret med ret til pension efter lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Denne lov tillægger de ansatte en tjenestemandslignende pensionsordning. Pensionsudgiften afholdes af staten over finansloven, og der indbetales ikke pensionsbidrag til en pensionskasse eller forsikringsselskab.

Download sagen "Pensionsdækningsbidrag" som PDF