Afskedigelse af en medarbejder pga. besparelser var saglig

27-11-2006
Afskedigelse/bortvisning

En ambassaderåd blev af Udenrigsministeriet afskediget i forbindelse med en afskedigelsesrunde som følge af reducerede bevillinger.

Download sagen "Afsked af medarbejder" som PDF