Afskedigelse pga. sygdom ikke rimeligt begrundet

23-11-2006
Afskedigelse/bortvisning

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var sagligt at afskedige en sygemeldt pedel ved et seminarium.

Download sagen "Afsked pga sygdom" som PDF