Ansatte, der blev sendt hjem pga. andre faggruppers arbejdsnedlæggelse, kunne ikke få overarbejdsbetaling

13-10-2006
Løn

Opmanden lagde til grund, at det først ved månedens udgang kan gøres op, om der foreligger overarbejde. Arbejdsfri timer, som en medarbejder opnår pga. hjemsendelse som følge af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse skal fragå i opgørelsen.

Download sagen "Faggruppers arbejdsnedlæggelse" som PDF