Rådighedsløn ved afsked fra fleksjob

27-10-2006
Løn

Efter tjenstemandslovens § 32, stk. 1 har en tjenestemand ret til rådighedsløn, når hans stilling nedlægges. Dog ydes ikke rådighedsløn, hvis tjenestemanden på afskedigelsestidspunktet pga. sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en anden passende stilling.

Download sagen "Rådighedsløn" som PDF