Udbetaling af supplementsunderstøttelse

20-10-2006
Pension

I forbindelse med at 5 tidligere statslige AMU-centre i 1996 overgik til at være selvejende institutioner, indførtes en særlig overgangsordning, således at ansatte ved disse centre bevarede deres ret til supplementsunderstøttelse.

Download sagen "Supplementsunderstøttelse" som PDF