Afskedigelse af personalechef pga. manglende kvalifikationer var berettiget

26-09-2006
Afskedigelse/bortvisning

På baggrund af fire chefers samstemmende vidneforklaringer lagde opmanden til grund, at klager ikke besag de fornødne kvalifikationer for at kunne varetage stillingen som personalechef på en tilfredsstillende måde.

Download sagen "Afsked personalechef" som PDF