Der var ikke pligt til efter vinteren at genansætte en sæsonansat kirkegårdsgartner, som har været sikkerhedsrepræsentant

10-12-2007
Tillidsrepræsentanter

Der var efter procedure og votering ikke enighed om eller flertal for en afgørelse, som derfor skulle træffes af opmanden, som med en nærmere begrundelse tilkendegav, at se om A nød beskyttelse som sikkerhedsrepræsentant, var beslutningen om ikke at genansætte ham ikke overenskomststridig, hvorfor der ved en kendelse i sagen ville ske frifindelse.

Download sagen "Genansættelse af gartner" som PDF