Berettiget at to ansatte med bachelorgrad blev overført fra AC-overenskomsten til HK-overenskomsten

21-02-2007
Ansættelse

Ved breve af 7. januar 2002 til A og B bekræftede Statens Information "din ansættelse som projektmedarbejder i IKT-centret i Statens Information" fra henholdsvis 1. juni 2001 og 1. februar 2001. I begge - i øvrigt enslydende - breve hed det bl.a.: "Stillingen er normeret til 20 timer om ugen og du er omfattet af gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC".

Download sagen "Berettiget overførsel til hk" som PDF