Manglende betaling for forberedelse af undervisning medførte bod for overenskomstbrud, der dog ikke indeholdt et efterbetalingskrav

11-01-2007
Arbejdstid

Parterne var enige om, at sagen kunne afsluttes ved retsformandens tilkendegivelse, jf. arbejdsretslovens § 16, stk. 3.

Download sagen "Manglende betaling for forberedelse" som PDF