Opmandskendelse af 1. marts 2007 om opsigelsesvarsler ved en selvejende institution

03-01-2007
Afskedigelse/bortvisning

Mellem HK/Stat og personalestyrelsen for B er der opstået uoverensstemmelser om, hvilket opsigelsesvarsel A har krav på i forbindelse med, at hun den 24. februar blev opsagt til fratræden den 30. juni 2006 fra sin stilling som kontorfunktionær i B.

Download sagen "Opmandskendelse" som PDF