Spørgsmål om tjeneste i Flyvertaktisk Kommandos situationsrum var omfattet af en aftale om døgntjeneste

16-05-2007
Arbejdstid

Der er mellem klageren, Centralforeningen for Stampersonel (CS), og indklagede, Forsvarsministeriet, opstået en tvist om, hvorvidt den tjeneste, der er udført i Flyvertaktisk Kommandos situationsrum som følge af stabsbefaling nr. 37 af 20. december 2001, er opfattet af den mellem parterne indgående aftale om døgntjeneste.

Download sagen "Flyvertaktisk kommandos situationsrum" som PDF