Højesteretsdom af 26. marts 2007 om forumshopping

26-03-2007
Afskedigelse/bortvisning

I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aalborg den 3. september 2003 og dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 18. februar 2004.

Download sagen "Forumshopping" som PDF