Overenskomstdækning ved sammenlægning af uddannelsesinstitutioner

09-11-2007
Ansættelse

Med virkning fra 1. april 2007 overgik gymnasieskolerne fra amtskommunerne til staten. Med virkning fra samme dato blev det muligt at sammenlægge gymnasierne med f.eks. erhvervsskoler.

Download sagen "Overenskomstdækning ved sammenlægning" som PDF