Spørgsmål om natpenge mv. indgår i rådighedsbeløb (Højesterets dom af 6. november 2007)

06-11-2007
Løn

Appellanten, HK/Danmark som mandatar for A og B har gentaget sine påstande og har envidere nedlagt nogle subsidiære påstande om betaling af mindre beløb.

Download sagen "Spørgsmål om natpenge" som PDF