Forældelse af krav om pensionsbidrag samt AC-overenskomstens dækningsområde

02-04-2008
Pension

Cand.oecon. A blev ved ansættelsesbrev af 18. januar 1995 ansat som assisterende hjemmeværnskonsulent i Hjemmeværnscenter i II's område. Ansættelsen skete foreløbigt indtil den 30. november 1995, men blev efterfølgende forlænget 2 gange, således at hun fratrådte den 31. januar 1997. Ansættelsen skete på "tjenestemandslignende vilkår" ved konstitution med aflønning svarende til lønramme 29.

Download sagen "Forældelse af krav om pensionsbidrag samt AC-overenskomstens dækningsområde" som PDF