Beregning af overtidsbetaling for lærere med aldersreduktion

21-08-2008
Løn

Sagen vedrører fortolkning af den mellem parterne indgående aftale i en situation, hvor en gymnasielærer over 60 år fratræder sin stilling uden at have afspadseret en oparbejdet overtid.

Download sagen "Beregning af overtidsbetaling for lærere med aldersreduktion" som PDF