Spørgsmål om blokade og sympatiblokade af rektorstillinger var berettiget

07-01-2008
Kollektiv arbejdsret

Mellem på den ene side Finansministeriet, Personalestyrelsen, og på den anden side Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Gymnasieskolernes Lærerforening og Fagforening for højtuddannede er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt de tre lønmodtagerorganisationer har været berettiget til at varsle henholdsvis blokade og sympatiblokade af rektorstillingerne på fire gymnasier.

Download sagen "Spørgsmål om blokade og sympatiblokade af rektorstillinger var berettiget" som PDF