Spørgsmål om indplacering af pedelmedhjælper med uddannelse som ejendomsservicetekniker

24-01-2008
Løn Ansættelse

Uoverensstemmelsen angår, om X, som er ansat på Y- seminarium i en stilling som pedelmedhjælper siden 1. august 2000, skal indplaceres i løngruppe 4 i kraft af, at han har svendebrev af 27. juni 2000 som ejendomsserviceassistent.

Download sagen "Spørgsmål om indplacering af pedelmedhjælper med uddannelse som ejendomsservicetekniker" som PDF