Spørgsmål om 3 tjenestemandsansatte togførere havde deltaget i en kollektiv arbejdsnedlæggelse og derved begået en tjenesteforseelse

27-05-2008
Kollektiv arbejdsret

DSB indberettede, at et større antal tjenestemandsansatte togførere og togbetjente ved DSB Produktion, Togpersonalet, havde nedlagt arbejdet den 16. december 2005. Baggrunden for arbejdsnedlæggelsen fremgår af en telefax af samme dato med en pressemeddelelse fra togpersonalet hos DSB.

Download sagen "Spørgsmål om 3 tjenestemandsansatte togførere havde deltaget i en kollektiv arbejdsnedlæggelse" som PDF