Afskedigelse på grund af sygdom var ikke sagligt begrundet

12-11-2008
Afskedigelse/bortvisning

Sagen angik, om der har været det fornødne saglige grundlag for at opsige A på grund af sygefravær.

Download sagen "Afskedigelse på grund af sygdom var ikke sagligt begrundet" som PDF