Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn (Højesterets dom)

02-10-2008
Afskedigelse/bortvisning

Appellanten, Akademikernes Centralorganisation som mandatar for Dansk Magisterforening som mandatar for A har som for landsretten nedlagt påstand om, at indstævnte, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen, skal anerkende, at A har ret til afskedigelse med rådighedsløn og senere pension i henhold til tjenestemandslovens § 32 fra tidspunktet for nedlæggelsen af hans hidtidige stilling.

Download sagen "Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn (Højesterets dom)" som PDF