Kontorfunktionærer har ikke ret til tjenestefrihed med løn dagen før eksamen

01-10-2008
Arbejdstid

Den faglige voldgiftsret bestod af Mette Amund Henriksen og Vibeke Rittmann Petersen, begge udpeget af HK/STAT, Ted Lind og Lina Gisselbæk Lauritsen, begge udpeget af Personalestyrelsen, samt som opmand undertegnede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen.

Download sagen "Kontorfunktionærer har ikke ret til tjenestefrihed med løn dagen før eksamen" som PDF