Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn (Østre Landsrets dom)

25-09-2008
Afskedigelse/bortvisning

Sagerne drejer sig om, hvorvidt der som følge af en gennemført generel strukturreform på skatte- og afgiftområdet ved uansøgte forflyttelser af sagsøgerne som tjenestemandsansatte, er sket en krænkelse af sagsøgernes grundlovssikrede rettigheder og om tjenestemænds ret til afsked med pension og rådighedsløn.

Download sagen "Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn (Østre Landsrets dom)" som PDF