Afskedigelse af en ledende medarbejder i SKAT var berettiget, da den pågældende havde en særlig forpligtelse til at udvise acceptabel optråden i relation til skatte- og afgiftslovgivningen

05-02-2009
Afskedigelse/bortvisning

Tvisten vedrører spørgsmålet, om Skatteministeriets afskedigelse af A fra hans stilling som inddrivelsesdirektør i SKAT er sket med rette som følge af A's dispositioner i forbindelse med forhandlinger om et grundkøb i Spanien i 2004/2005.

Download sagen "Afskedigelse af en ledende medarbejder i SKAT var berettiget" som PDF