Spørgsmål om hvilke elementer der indgår i løn under sygdom

26-02-2009
Arbejdstid Løn

Aftalen af 24. marts 2006 om arbejdstid for tjenestemænk i staten fastlægger den normale arbejdstid til gennemsnitligt 37 timer om ugen, jf. aftalens § 4, stk. 1. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 måned på den måde, at antallet af kalenderdage fratrukket fridage og søgnehelligdage ganges med 7,4 timer, jf. § 4, stk. 2.

Download sagen "Spørgsmål om hvilke elementer der indgår i løn under sygdom" som PDF