Afskedigelse af en medarbejder for at have optrådt illoyalt ved at medvirke ved opstart af konkurrerende virksomhed var ikke berettiget

29-01-2009
Afskedigelse/bortvisning

En ansat blev afskediget med den begrundelse, at den pågældende havde udvist svigtende dømmekraft ved at være engageret i en konkurrerende virksomheds aktiviteter og ikke informere sin leder om dette engagement.

Download sagen "Afskedigelse af en medarbejder for at have optrådt illoyalt ved at medvirke ved opstart af konkurrerende virksomhed var ikke berettiget " som PDF