Bortvisning af økonomichef for at have optrådt illoyalt og overtrådt tavshedspligt var berettiget

07-01-2009
Afskedigelse/bortvisning

Det er gennem den omfattende mailkorrespondance, som er fremlagt under sagen, samt gennem de afgivne forklaringer godtgjort, at A har forset sig som beskrevet i bortvisningsskrivelsen, og der har derfor været fornødent grundlag for at bortvise A som sket.

Download sagen "Bortvisning af økonomichef for at have optrådt illoyalt og overtrådt tavshedspligt var berettiget" som PDF