Geografisk flytning af tre kontorfunktionærer i forbindelse med kommunalreformen udgjorde ikke en væsentlig stillingsændring

22-01-2009
Stillingsforandringer

Tre kontorfunktionærer blev overført til staten fra henholdsvis Silkeborg og Nyborg kommune i forbindelse med fusionen mellem de kommunale og statslige skatte- og inddrivelsesmyndigheder.

Download sagen "Geografisk flytning af tre kontorfunktionærer i forbindelse med kommunalreformen udgjorde ikke en væsentlig stillingsændring" som PDF