Faglig organisation havde ikke krav på at forhandle overenskomst på et område, som allerede er dækket af en overenskomst

12-05-2009
Forvaltningsret/offentlig ret

Retten fandt ikke, at Personalestyrelsen ved at afvise at optage forhandlinger havde tilsidesat almindelige forvaltningsretlige principper, herunder princippet om ligestilling.

Download sagen "Faglig organisation havde ikke krav på at forhandle overenskomst på et område, som allerede er dækket af en overenskomst" som PDF