I forbindelse med forflytning af 5 ansatte kunne arbejdsgiveren ikke bevise, at der ikke var sket forskelsbehandling pga. alder

11-11-2009
Afskedigelse/bortvisning

Retten fandt, at der var anledning til at formode, at de ansattes alder havde indflydelse på, hvilke ansatte, der skulle forflyttes.

Download sagen "I forbindelse med forflytning af 5 ansatte kunne arbejdsgiveren ikke bevise, at der ikke var sket forskelsbehandling pga. alder" som PDF