Det var korrekt at ansætte en AC-medarbejder på kvotatimeløn frem for AC-overenskomst

06-04-2010
Ansættelse

På en handelsskole, hvor lærerne både skal undervise på HG-niveau og HHX-niveau, kan lærere ansættes efter enten Undervisningsministeriets timelærercirkulære (kvota) for erhvervsskoler eller Finansministeriets timelønscirkulære eller AC-overenskomsten.

Download sagen "AC-medarbejder på kvotatimeløn" som PDF