Afslag på tilbud om at flytte til nyt tjenestested medførte arbejdsmangel

07-12-2010
Tillidsrepræsentanter

Afskedigelsen af en tillidsrepræsentant var med rette begrundet i arbejdsmangel, idet den pågældende i forbindelse med en nedlæggelse af det hidtidige tjenestested ikke ønskede at flytte med til det nye tjenestested. Der var ikke i øvrigt omstændigheder, der kunne medføre det udvidede opsigelsesvarsel.

Download sagen "Afslag på tilbud" som PDF