Der var tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant

30-06-2010
Afskedigelse/bortvisning Tillidsrepræsentanter

Afskedigelsen af en tillidsrepræsentant på en efterskole var berettiget, da det var godtgjort, at der var tvingende årsager til at afskedige netop denne lærer – og ikke en af de øvrige 10 tilbageblevne lærere.

Download sagen "Tvingende årsager afsked af tillidsrep" som PDF