Højesterets dom om tjenestemænd, der blev forflyttet ved skattereformen

23-11-2010
Ansættelse

Højesteret afsagde den 23. november 2010 dom i en sag anlagt af CO10, Central-organisationen af 2010 (tidl. CO II), om fire tjenestemænd, der var blevet omplaceret i forbindelse med skattereformen.

Download sagen "Tjenestemænd forflyttet ved skattereformen" som PDF