Dom om aldersdiskrimination ved afskedigelse

04-04-2011
Afskedigelse/bortvisning

Seks piloter over 60 år blev afskediget i 2009 i forbindelse med nedskæringer på deres arbejdsplads. Københavns Byret har nu afsagt dom om, at afskedigelserne var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Download sagen "Aldersdiskrimination" som PDF