Højesteretsdom om ændring af medarbejderes arbejdssted med længere transport

29-04-2011
Stillingsforandringer

Højesteret har taget stilling til, om nogle medarbejdere blev udsat for væsentlige stillingsændringer, da deres arbejdssted blev flyttet og deres daglige transporttid derved blev forøget.

Download sagen "Ændring af arbejdssted" som PDF