Afskedigelse af SU-medlem bortfaldet som følge af arbejdsgivers efterfølgende tilkendegivelse

19-01-2011
Afskedigelse/bortvisning

Arbejdsgiveren havde kort efter afskedigelsen af et SU-medlem givet udtryk for, at den pågældende ville kunne fortsætte sin ansættelse, hvis et ansøgt forskningsprojekt blev imødekommet. Som følge af at ansøgningen blev imødekommet, blev afskedigelsen anset for bortfaldet.

Download sagen "Afsked af SU-medlem" som PDF