Mangelfuldt TR-valg tilsidesat som ugyldigt

07-06-2011
Tillidsrepræsentanter Ansættelse

Faglig voldgift fastslog, at manglerne ved en TR-valghandling var så væsentlige, at valget måtte tilsidesættes som ugyldigt.

Download sagen "Mangelfuldt TR-valg tilsidesat" som PDF