Ny kendelse vedr. dekorumkrav

15-06-2011
Afskedigelse/bortvisning

Sagen drejede sig om, hvorvidt afskedigelsen af en it-medarbejder hos SKAT kunne anses for sagligt begrundet i det forhold, at medarbejderen var blevet dømt for groft uagtsomt at have overtrådt skattelovgivningen.

Download sagen "Ny kendelse vedr dekorumkrav" som PDF